Avís Legal i Condicions Generals d’ús

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, s’hi faciliten els següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, ebikesarea.com, (d’ara endavant, Lloc Web) la ostenta: Järkeä & Jums SL, provista de NIF: B55311286 i inscrita a: Registre Mercantil de Girona amb els seguents dades registrales: Tom 3187, llibre 0, foli 32, fulla GI-63411, inscripció 1a, amb representació de: Järkeä & Jums SL, i amb dades de contacte:

Adreça: Av. de Palafrugell, 15, 17253 Mont-ras, Girona

Telèfon de contacte: 872592222

Correu electrònic de contacte: info@ebikesarea.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions:

El Lloc Web L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

e!bikes area es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell puguin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment e!bikes area pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integrin al Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, llevat del que fa referència al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

L’utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la correspondent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de e!bikes area proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per e!bikes area sense que sigui contrari al disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web. La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per e!bikes area per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a e!bikes area sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre e!bikes area i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de e!bikes area no es dirigeix a menors d’edat. e!bikes area declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

e!bikes area no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. e!bikes area farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no vagi ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas e!bikes area serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

e!bikes area tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de e!bikes area posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, enllaços, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca d’informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

e!bikes area no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

e!bikes area en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprovarà, examinarà ni farà propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

e!bikes area no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per e!bikes area i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’una altra, diferent, lloc web al Lloc Web de e!bikes area haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de e!bikes area.

Tampoc es permet cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de e!bikes area, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

Excepte del hipervincle, el lloc web en què s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de e!bikes area.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre e!bikes area i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de e!bikes area dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en dit lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

e!bikes area per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de e!bikes area.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de e!bikes area. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, tanmateix, no podrà suprimir, alterar, o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a e!bikes area a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

e!bikes area es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i e!bikes area es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Desplaça cap amunt
Scan the code